Voortgang zonnepanelen Dieze – Oost

Voor de feestdagen liep de campagne voor het huren van zonnepanelen, op eigen dak of op het dak van Domusica, ten einde. Een terugblik daarover vindt u hier.

Via deze pagina willen wij alle bewoners die dankzij de campagne zonnepanelen gaan huren, op de hoogte houden over de stand van zaken. De hoofdlijnen van het proces vindt u hieronder. Korte ‘updates’ kunt u vinden in de ‘nieuws banner’ – rechts op de pagina.

Voortgang met betrekking tot het postcoderoosproject Domusica

Ook voor alle bewoners die zonnepanelen gaan huren op het dak van Domusica, binnen het postcoderoosproject, is eind december een aanvraag gedaan voor de subsidie ‘duurzame ontwikkeling Dieze – Oost’ van de gemeente Zwolle. Ook voor deze subsidie aanvraag houden wij uiteraard een vinger aan de pols bij de gemeente Zwolle, en geldt voor de gemeente dezelfde beslistermijn als vermeld bij het project ‘zonnepanelen op eigen dak’.

Zoals in de nieuwsbrief uit is gelegd, wil Domusica zelf ook heel graag meedoen aan het postcoderoosproject. Download de nieuwsbrief hier. Domusica wil daarmee investeren in de panelen die niet verhuurt worden. Dat was een van haar voorwaarden om toestemming te geven aan het WijBedrijf, en de energiecoöperatie AllerZonst, om de zonnepanelen op het dak te mogen plaatsen. Het WijBedrijf en AllerZonst zijn met Domusica in overleg om de formaliteiten van de deelname van Domusica in het postcoderoosproject af te ronden.

Eveneens zijn het WijBedrijf en AllerZonst bezig met de laatste onderhandelingen met installateurs, welke de zonnepanelen zouden kunnen leggen. Zodra deze zijn afgerond, en de opdracht toe is gekend aan een installateur, leest u dat hier terug op de site!

Tot slot. Via de nieuwsbrief, die eind december aan u is gemaild, hebben we u op de hoogte gesteld van het feit dat de overheid bezig is met een nieuwe postcoderoosregeling, die op 1 april 2021 van start zal gaan. Daarover zal in de loop van het eerste kwartaal steeds meer duidelijk worden. De eerste geluiden die wij horen, is dat deze nieuwe regeling ook voor de bewoners diverse positieve aspecten met zich mee kan brengen. Daarom houden wij de berichtgeving rondom de nieuwe regeling goed in de gaten! En communiceren wij daarover uiteraard met alle bewoners, zodra we meer weten. Het kan daardoor wel zo zijn, dat de zonnepanelen iets later geïnstalleerd worden, en het project dus ook iets later van start zal gaan.

Wij houden u via deze site, zo goed mogelijk op de hoogte over de voortgang van het project. Zodra de subsidie van de gemeente Zwolle toegekend is, zullen wij contact opnemen met alle leden over de planning wanneer de zonnepanelen op het dak van Domusica gelegd zullen worden. Op die planning is dus mogelijk de keuze om het project onder de nieuwe postcoderoosregeling te laten vallen, van invloed. De startdatum van het project zullen we na het leggen van de zonnepanelen ook snel met u kunnen communiceren.

Bovenstaand hebben wij neer proberen te zetten, wat de belangrijkste aspecten zijn waar door de energiecoöperatie AllerZonst, ondersteund door het WijBedrijf, aan gewerkt wordt. Regelmatig zullen er updates over het project op deze pagina verschijnen. Mocht u zelf vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op!

Disclaimer: De informatie die u terug vindt op deze site van het WijBedrijf, wordt altijd afgestemd met de energiecoöperatie AllerZonst. Zij hebben het WijBedrijf, vanuit haar functioneren en ervaring in de wijk, om met AllerZonst samen te werken en te ondersteunen op onder meer het vlak van de communicatie met bewoners en / of (toekomstige) leden.