Over het Wijbedrijf

Samen maken we Dieze beter
Samen met de bewoners van de wijk Dieze, de stichting Blauwvinger Energie en Zwolse bedrijven verenigd in DORZ hebben we het Coöperatief WijBedrijf Dieze opgericht. Het WijBedrijf is van, door en voor alle bewoners van Dieze. Het Wijbedrijfis een bedrijf gericht op de duurzame ontwikkeling van de wijk. Het kan ingezet worden voor energie, water, zorg, voedsel, onderhoud van openbare ruimte, etc. Daar waar bewoners behoefte aan hebben en waar ze een plan voor bedenken en willen uitvoeren.