Lid zijn van het WijBedrijf

U bent lid geworden van het WijBedrijf. Of staat op het punt dat te worden. Omdat u mee doet, of mee gaat doen, met een van de projecten die helpen Dieze een beetje duurzamer te maken. En mogelijk ook voor u een voordeel met zich meebrengen (denk bijvoorbeeld aan het zonnepanelenproject!)

Of omdat u graag onderdeel zijn van een coöperatie, waar u samen met andere buurtbewoners na kunt denken over hoe het WijBedrijf nog meer zou kunnen bijdragen aan het (nog) mooier of duurzamer maken van de wijk. Ideeën waar u wellicht al een tijdje in uw hoofd heeft zitten, en die u mogelijk samen met andere buurtbewoners een stapje verder kunt brengen!

Ik ben lid, en nu?

Als lid ondersteunt u de doelstellingen en projecten die het WijBedrijf uitvoert. Maar hoe u dat doet, is aan u! Daarover legt het lidmaatschap u geen verplichtingen op.

Wel organiseert het WijBedrijf tenminste een keer in het jaar een Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft tijdens deze vergadering een stemrecht. Met het stemrecht kunnen leden tijdens de Algemene Ledenvergadering de koers van het WijBedrijf medebepalen. Dat betekent dat u onder andere mag stemmen over wat het WijBedrijf wel, en wat het niet moet doen. Bijvoorbeeld, welke nieuwe projecten het WijBedrijf zou moeten gaan uitvoeren.

Het WijBedrijf kondigt ruim van te voren de Algemene Ledenvergadering aan, en brengt alle leden daarvan op de hoogte. Daarbij stuurt het WijBedrijf ook altijd een voorstel voor een agenda mee. Als leden vinden dat er nog andere punten zijn die besproken moeten worden, kunnen zij die aandragen aan het bestuur.

Ik wil graag meedenken!

Het bestuur ontvangst graag uw ideeën, waarvan u denkt dat deze passen bij de doelstellingen van onze coöperatie. Waar u graag ook met andere buurtbewoners (andere leden) over in contact komt, om te kijken hoe uw idee weer een stap verder gebracht kan worden. Stuur uw idee daarom naar info@wijbedrijfdieze.nl , en het bestuur bekijkt op welke wijze het WijBedrijf u hiermee kan helpen.

Ook zijn er een tweetal onderwerpen waar wij leden graag voor uitnodigen, om over mee te denken. Dit zijn:

1. Een wadi bij de Dierenweide.

Het WijBedrijf onderzoekt of het interessant kan zijn, om een wadi te realiseren op het terrein van de Dierenweide. Een wadi is een ‘kuil’, waarmee regenwater kan worden opgevangen, en later verwerkt kan worden. Niet alleen het regenwater dat afkomt van de Dierenweide zelf, maar ook van de omliggende woningen. Mogelijk kan hij zelfs in de winter als ‘schaatsbaantje’ gebruikt worden. Lijkt het u leuk om hierbij betrokken te zijn, en er over na te denken? Geef dat dan bij ons aan, door een mailtje te sturen naar info@wijbedrijfdieze.nl .

2. Een warmtenet in Dieze – Oost?

U hoort het mogelijk steeds vaker in het nieuws. Maar ook in Zwolle wordt er erg nagedacht over het ontwikkelen van warmtenetten. Het is daarom misschien wel interessant om ook als WijBedrijf na te gaan denken over een eventueel warmtenet voor onze mooie wijk. Wij zijn benieuwd of er ook leden zijn die mee willen denken over een eventueel warmtenet in Dieze – Oost. Onder welke voorwaarden er draagvlak onder de bewoners in onze wijk zou zijn voor een warmtenet, en waar het net verder aan zou moeten voldoen. Zou u hier, samen met andere buurtbewoners, over willen nadenken? Geef dat dan bij ons aan door een mailtje te sturen naar info@wijbedrijfdieze.nl .